Till innehåll på sidan

Skapa din relation till skogen

Välkommen till den digitala skogen fylld med lektioner om skogens roll i en hållbar utveckling.

Animerad bil med 3 cirklar i grönt, gult och rosa
Detta är ett fysiskt experiment
Gå till upplevelsen

Skogslektioner.se är ett läromedel från Skogen i Skolan. Läromedlet innehåller lektioner som handlar om skogens viktiga roll i en hållbar utveckling. Under ämnesövergripande teman, behandlas viktiga ämnen såsom biologisk mångfald och skogens roll i Sveriges historia, till vår pågående omställning till ett fossilfritt samhälle. Lektionerna har koppling till läroplanen, samt till FNs globala mål för en hållbar utveckling.

Skogslektioner.se omfattar 12 lektioner riktade till årskurs 7-9 och innehåller:

  • Läsuppgifter
  • Filmer
  • Illustrationer
  • Quiz
  • Digitala övningar
  • Diskussionsfrågor och uppgifter att lösa tillsammans

Lärarhandledning finns under respektive lektion i det utfällbara blocket "Beskrivning och elevmaterial".

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Fysik,Kemi,Biologi,Teknik
Tidsåtgång
60+ min
Deltagare
Grupp
Typ
Video,Fysiskt experiment
Plats
Digitalt
Koppling till Läroplan LGR 22

Centralt innehåll i ämnena fysik, kemi, biologi, matematik och teknik

  • Samtliga lektionsupplägg har en tydlig koppling till läroplan
  • Kopplingen finns i lärarhandledningen för respektive lektion, i det utfällbara blocket Koppling till läroplanen och de globala målen