Till innehåll på sidan

Studie och yrkesvägledning

Modda Sörmlands arbetar med arbetsmarknadskunskap genom att tillgängliggöra applikationer som vägleder barn och unga i valet om ett framtida yrke. Vet du hur många yrken som finns inom teknik? Lugn, det gör nästan ingen.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Under sin skoltid behöver eleverna utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. I labbet hittar du flertalet upplevelser, information och praktiska övningar som du kan använda när du arbetar med arbetsmarknadskunskap i klassrummet. Modda arbetar mycket med att digitalisera och effektivisera vägledning. Nedan lyfter vi två upplevelser som sticker ut.

Vilket yrke passar dig?

Är en av dessa upplevelser. Dittyrke.se är ett webbaserat samtalsverktyg som matchar dina drivkrafter mot över 400 yrken. Du breddar din valkompetens samtidigt som du får hjälp att fundera kring dina drivkrafter. Perfekt verktyg för att hitta rätt yrke utifrån dina drivkrafter och värderingar. Du hittar upplevelsen i Labbet genom att söka på "Vilket yrke passar dig?".

Jobbcirkus VR

Är en annan av dessa upplevelser. I det virtuella spelet får du testa 12 bristyrken. VR-spelet finns hos den fysiska noden Jobbcirkus men kommer inom kort släppas som en upplevelse i labbet. Håll dig uppdaterad.