Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att Region Sörmlands webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och vilka hjälpmedel som används.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service handlar om att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Tillgänglighetskraven kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Region Sörmland ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. På den här sidan beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på moddasormland.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Testning av webbplatsens tillgänglighet

Vi har gjort en självskattning av webbplatsens tillgänglighet, främst för att kontrollera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen. Vi har använt tagit del av rapporter från leverantör, tredjepartsverktyg, samt manuellt granskat funktioner och innehåll.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss på webbsupport@regionsormland.se om du, på grund av ovanstående eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.