Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att Region Sörmlands webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och vilka hjälpmedel som används.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service handlar om att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Tillgänglighetskraven kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Region Sörmland ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. På den här sidan beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på moddasormland.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats och digitala tjänster. Webbplatsen moddasormland.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och våra digitala tjänster inte är helt tillgängliga.

Testning av webbplatsens tillgänglighet

Vi har gjort en självskattning av webbplatsens tillgänglighet, främst för att kontrollera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen. Vi har använt tagit del av rapporter från leverantör, tredjepartsverktyg, samt manuellt granskat funktioner och innehåll.

  • Senaste bedömningen gjordes den 14 november 2022.
  • Denna redogörelse uppdaterades senast den 31 maj 2023.
  • Webbplatsen publicerades den 14 november 2022.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss på webbsupport@regionsormland.se om du, på grund av ovanstående eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.