Till innehåll på sidan

För lärare

Mentala gränser flyttas när extended reality (XR) kombineras med utforskande miljöer. Det är tanken med Modda Sörmland, ett unikt science center som kombinerar fysisk- och digital verksamhet under ett gemensamt paraply. Teknik, naturvetenskap och matematik ska bli oemotståndligt för barn och unga och det gör vi med framtidens pedagogik.

Vi finns för hela Sörmland. Vi är samlingspunkten för allt inspirerande arbete som redan görs i regionen, men också utgångspunkten för nya satsningar. Här drar vi nytta av varandras specialkunskaper, byter kunskap – och bryter ny mark. Så att fler barn och unga kan nå sin fulla potential.

Under år 2023 kommer vi här publicera

  • Fortutbildningar
  • Konceptualisering för kommun och region
  • Forskning
  • Nätverk
  • Andra hjälpmedel

Redan nu utbildar vi kommuner och skolverksamhet i den framtida pedagogiken och skulle du vilja ta nästa steg, går det bra att kontakta oss redan nu.