Till innehåll på sidan

Om oss

Modda Sörmland är ett digifysiskt science center som förvaltas av Region Sörmland. Det är en plats där barn och unga får lära i en stimulerande, lustfylld och utforskande miljö med hjälp av extended reality (XR). Modda Sörmland flyttar mentala gränser och ska locka fler barn och unga till att vilja utbilda sig inom teknik, naturvetenskap och matematik.

Verksamheten bygger på ett digifysiskt koncept som innefattar tre delar:

  • Fysiska platser, så kallade noder runtom i länet som barn och unga kan besöka för att testa på och experimentera med teknik och naturvetenskap.
  • Den digitala plattformen moddasormland.se där olika digitala upplevelser kvalitetssäkras och görs tillgängliga för att stimulera till ett lärande inom teknik, matematik och naturvetenskap.
  • Metodiken ’Upplevelsebaserat lärande i XR’ inom vilken främst pedagoger i grundskolan inom länet erbjuds kompetensutveckling.

Gemensamma mål

  • Ökat antal inskriva på teknik- och naturvetenskapliga programmen.
  • Ökad andel som jobbar inom teknik, naturvetenskap och matematik
  • Ökat antal behöriga lärare (teknik, matematik, naturvetenskap).
  • Stärka identitet av Södermanland och Region Sörmland som ett teknik- och innovationssäte.

Bakgrund

År 2020 levde Sverige och världen i en pandemi (Covid-19). Samhället tvingades bli digital på heltid och detta resulterade i den största globala digitala omställningen genom tiderna. I ett läge av osäkerhet på ny terräng, valde Region Sörmland ett offensivt ställningstagande med framtidstro. Resultatet blev Sveriges första digifysiska science center - Modda Sörmland.

Det hela började med ett nationellt kartläggningsprojekt som finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet hette "Smart Industri – Framtida kompetensbehov" och såg på hur industri- och teknikföretag tar upp automation, digitalisering och ny teknologi idag och framåt, 5 respektive 10 år. Ett tydligt resultat var att gymnasieutbildningen ansågs inte möta behoven på marknaden. Generellt krävs det eftergymnasial utbildning vilket också accelereras om vi ser 5 och 10 år framåt. Den bekymmersamma bilden förstärks om man ser till Sörmland, vilket redovisas i rapporten ”Industri- och teknikföretagens egen bild av sin framtid och sina kompetensbehov – En jämförelse för små och medelstora företag i Sörmland”.

Erfarenheterna ovan ledde till en fördjupning genom projektet ”Vägar till Industrin” tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Eskilstuna kommun. Projektet kartlade vad elever i 5 skolor, i årskurs 2, 5 och 8 tycker och tänker om frågan ovan. Eskilstuna Fabriksförening tog rollen som projektägare. Resultaten blev nedslående på flera området. Projektet prövades också om det går att väcka intresse för målgruppen och det går vilket redovisas i ”Vägar till industrin – piloter och före/efter analys”.

När resultat från ”Vägar till industrin” presenterades på ett ERFA-möte med Tillväxtverket, deltog även ordförande från Föreningen för Svenska Science Centers. Under presentationen insåg Eskilstuna Fabriksförening att Sörmland har tagit många goda initiativ och kunde fylla ut alla delar av vad ett Science Center skall täcka enligt Föreningen för Svenska Science Centers. Men vi håller inte ihop det. Det finns ingen samverkan.

Denna konkreta insikt blev grunden till projektet ”Science Center Sörmland” vars syfte var att förstudera och komma fram med ett förankrat förslag för ett ”paraply”. I samma veva bröt pandemin (Covid-19) ut. Fysiska platser var inte aktuella längre och den största globala digitala omställningen genom tiderna tvingade samhället att ställa om. I ett läge av osäkerhet på ny terräng, valde Region Sörmland ett offensivt ställningstagande med framtidstro. Resultatet blev Sveriges första digifysiska science center - Modda Sörmland.

Vad är XR?

Extended Reality (XR) är ett samlingsbegrepp som omfattar olika former av digitala och immersiva upplevelser. XR inkluderar Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR). VR låter användare dyka in i helt digitala världar, medan AR lägger till digitala element i den verkliga världen med hjälp av exempelvis smartphonekameror. MR kombinerar bägge genom att skapa interaktion mellan den digitala och den verkliga miljön. XR-teknologier används i spel, utbildning, medicin, arkitektur och många andra områden för att skapa nyskapande och immersiva upplevelser.

Uppdraget

Modda Sörmland flyttar mentala gränser och ska locka fler barn och unga till att vilja utbilda sig inom teknik, naturvetenskap och matematik. Konceptet är unikt genom att kombinera fysisk- och digital verksamhet med hjälp av Extended reality (XR).

Modda Sörmland arbeta inom främst tre områden.

  1. Förvaltning av digital plattform.
  2. Förvaltning av gemensamt paraply för befintliga och nya noder inom STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics) i Södermanland.
  3. Förvalta och stötta omställningen till framtidens pedagogik genom att utbilda och vara stöd för skola, näringsliv och offentlig sektor inom extended reality teknik.