Till innehåll på sidan

Om oss

År 2020 levde Sverige och världen i en pandemi. Att samhället tvingades bli digitalt på heltid resulterade i den största globala digitala omställningen genom tiderna. I ett läge av osäkerhet på ny terräng, gjorde Region Sörmland ett offensivt ställningstagande med framtidstro. Resultatet blev Sveriges första Digifysiska Science Center - Modda Sörmland.

Sveriges men främst Sörmlands globala konkurrenskraft, ekonomi och arbetsmarknad är beroende av att ligga i framkant och ha god tillgång till kompetens inom områdena teknik, naturvetenskap och matematik. Idag finns inget science center i Sverige som fullt använder möjligheten att knyta samman fysisk- och digital verksamhet i nya former för upplevelsebaserat lärande med XR teknik.

Science center är en välkänd metod för att få barn och unga att bli intresserad för teknik och vetenskap. Oftast handlar det om en fysisk plats där barn och unga får lära i en stimulerande, lustfylld och explorativ miljö. Modda Sörmland är ett unikt science center som kombinerar fysisk- och digital verksamhet under ett gemensamt paraply.

Den fysiska verksamheten består av våra såkallade noder som är explorativa miljöer för främst barn och unga. Noderna är allt från KomTek verksamhet, VR bibliotek, museum till akademiska centers. Det finns minst en nod per kommun i Sörmland. Läs mer om målet med noderna under "Uppdraget".

Den digitala verksamheten består av denna plattform som samlar, tillgängliggör och kvalitetssäkrar upplevelser från hela världen kopplat till teknik, naturvetenskap och matematik. Alla upplevelser i plattformen är kopplade till den nya läroplanen LGR 22 och är en kombination av fysiskt, digitalt och extended reality relaterat innehåll.

Modda Sörmland är för alla

Modda Sörmland är tillgängligt för allmänheten. Den primära målgruppen är barn och unga i åldrarna 10 till-16 år, samt de lärare som möter dem. Ytterligare målgrupper finns givetvis, inte minst noderna och andra samarbetspartners inom näringslivet eller akademin.