Till innehåll på sidan

Bygg komplexa byggprojekt virtuellt

Från banbrytande biopharma-anläggningar till vindkraftsparker och datacenter, Resolve levererar oöverträffad prestanda på trådlösa VR-headset.

Animerad bild av en industrilokal.
Detta är en VR-upplevelse
Gå till upplevelsen

Resolve tillåter team som bygger komplexa byggprojekt att granska stora byggnadsinformationsmodellprojekt (BIM) virtuellt i en samarbetsmiljö. Resolves förmåga att hantera de största 3D-modellerna gör det möjligt för team att simulera underhålls-, säkerhets- och tillgänglighetsproblem tidigare än någonsin och utan krångel. Från banbrytande biopharma-anläggningar till vindkraftsparker och datacenter, Resolve levererar oöverträffad prestanda på trådlösa VR-headset utan att behöva dela upp modeller, streama eller använda en rejäl dator.

Resolve förser team med en uppsättning kraftfulla verktyg inklusive loggning av problem via tal-till-text, mätning, inspektion av BIM-egenskaper, visning av 2D-planer, granskningsplanering, problemstatus och taggning, analys, AR och mer.

Resolve kräver ett Autodesk Construction Cloud-konto för att överföra modelldata till VR och synkroniseringsproblem. Resolve kan användas för att granska Revit, Navisworks och 70 andra filformat som stöds av BIM 360 Docs.

Engelskt tal.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Teknik
Tidsåtgång
60+ min
Deltagare
Individuell
Typ
VR
Upphovsmakare
Resolve
Originaltitel
Resolve
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i Teknik för årskurs 7-9

Tekniska lösningar

  • Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tek- niska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.
  • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryck- hållfasthet, hårdhet och elasticitet.
  • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel vid tillverkning av livsmedel och förpackningar.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.
  • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.
Fungerar inte upplevelsen?