Till innehåll på sidan

Teknikboken, 10 lektioner

För att inspirera och stötta dig som lärare får du här tillgång till en bok som heter ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”

Skärmbild från hemsidan Teknikboken.
Detta är en digital och fysisk upplevelse
Gå till upplevelsen

Välkommen till Hack The World. Du som är tekniklärare har en viktig roll när det kommer till att göra teknikämnet inkluderande för alla elever. För att ge alla unga förutsättningar att leva och agera i en teknikintensiv värld behöver vi se till att fler känner sig inkluderade i teknikens värld tidigt. Vi behöver därför bredda bilden – både av vad teknik är och vilka som är med och utvecklar den.

För att inspirera och stötta dig som lärare får du tillgång till en bok som heter ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”. Redaktör för boken och ansvarig för att ta fram lektionsmaterialet är Ulrika Sultan som i grunden är tekniklärare och som idag jobbar med att forska på flickors teknikintresse och hur det kan behållas upp i vuxen ålder.

Boken tar avstamp i 10 olika samhällsproblem, och kopplar dem till teknik. Den är tänkt att fungera som inspiration och praktisk handledning för dig som lärare och innehåller också engagerande och konkreta förslag på lektioner som kopplar till de mål som finns i läroplanen för åk 7-9. Boken innehåller inspirerande porträtt av förebilder som på olika sätt förändrar samhället genom teknik.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Teknik
Tidsåtgång
15+ min
Deltagare
Grupp
Typ
Fysisk upplevelse,Digital upplevelse
Upphovsmakare
Teknikföretagen
Originaltitel
Teknikboken
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i ämnet Teknik för årskurs 7-9

Inkluderar samtliga delar under följande områden:
  • Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Tekniska lösningar

  • Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

Fungerar inte upplevelsen?