Till innehåll på sidan

Chatta med en AI (GPT)

Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) är en teknik för maskininlärning som kan användas i undervisningen och stödja elevernas lärande.

Svart bagrund och logga med vit text OpenAI.
Detta är en digital upplevelse
Gå till upplevelsen

Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) är en teknik för maskininlärning som kan användas på olika sätt i undervisningen för att stödja elevernas lärande.

Nedan följer några exempel på hur chat GPT kan användas i undervisningen:

  • För att generera läromedel: Chat GPT kan användas för att generera läromedel som eleverna kan använda för att lära sig om olika ämnen. Det kan till exempel handla om att skapa övningar, quiz, eller längre texter som förklarar komplicerade ämnen på ett lättförståeligt sätt.

  • För att skapa diskussionsfrågor: Chat GPT kan användas för att skapa diskussionsfrågor som eleverna kan använda för att diskutera olika ämnen i klassen. Detta kan vara ett bra sätt att få eleverna att tänka kritiskt och reflektera över olika ämnen.

  • För att skapa personifierade lärandeuppgifter: Chat GPT kan användas för att skapa personifierade lärandeuppgifter som är anpassade efter varje elevs individuella behov och förmågor. Detta kan hjälpa eleverna att lära sig på ett mer användbart och meningsfullt sätt.

  • För att skapa interaktiva övningar: Chat GPT kan användas för att skapa interaktiva övningar som eleverna kan göra på egen hand eller tillsammans med andra elever. Detta kan vara ett bra sätt att få eleverna att lära sig genom att göra och utforska olika ämnen på ett mer hands-on sätt.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Teknik
Tidsåtgång
15+ min
Deltagare
Individuell
Typ
Digital upplevelse
Upphovsmakare
OpenAI
Originaltitel
ChatGPT
Koppling till Läroplanen LGR 22

Centralt innehåll i ämnet Teknik för årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
  • Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar
  • Hur tekniken har möjiggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen möjliggjort tekniska innnovationer.
  • Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.
Fungerar inte upplevelsen?