Till innehåll på sidan

Vårt Grisiga Hav - vad vi bör veta om övergödning

Skolmaterial - filmer med tillhörande studiematerial i pdf.

Östersjön står inför en osäker framtid. Farorna är många men alla förstärks av något så enkelt som hur vi producerar vår mat runt havet. Mängder med gris-, kyckling- och kogårdar förser åkrarna runt innanhavet med gödsel, för mycket gödsel. Filmen Vårt Grisiga Hav dokumenterar hur vi genom en allt mer intensiv och industrialiserad köttproduktion driver Östersjön till det kvävda, bottendöda hav vi har idag.

Studiematerialet innehåller bland annat instuderingsfrågor, diskussionsfrågor, räkneuppgifter, interaktiva uppgifter kopplade till nätet samt till filmen Vårt Grisiga Hav. Ämnen är till exempel politik (nationell och i EU), ekosystem, miljö och geografi. Materialet vänder sig till elever från 12 år och uppåt.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Matematik,Kemi,Biologi
Tidsåtgång
60+ min
Deltagare
Grupp
Typ
Fysisk upplevelse
Upphovsmakare
Baltic Sea Media Project
Originaltitel
Dirty Waters
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i ämnena matematik, kemi och biologi för årskurs 7-9

Matematik
Taluppfattning och tals användning
  • Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer
Kemi
Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen
  • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen
  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vatten- rening och spridning av miljögifter
  • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De kemiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet
Biologi
Natur och miljö
  • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet
Fungerar inte upplevelsen?