Till innehåll på sidan

Skapa din relation till skogen

Välkommen till den digitala skogen fylld med lektioner om skogens roll i en hållbar utveckling för dom yngre.

Logotyp för Skogen i skolan
Detta är en fysisk och digital upplevelse
Gå till upplevelsen

Skogen i Skolan arbetar för att öka skolelevers kunskap om skogen och dess många värden. Läromedlet innehåller lektioner som handlar om skogens viktiga roll i en hållbar utveckling. Under ämnesövergripande teman, behandlas viktiga ämnen såsom biologisk mångfald och skogens roll i Sveriges historia, till vår pågående omställning till ett fossilfritt samhälle. Lektionerna har koppling till läroplanen, samt till FNs globala mål för en hållbar utveckling.

I Skogen i skolan kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning för årskurs 4-6:

  • Läsuppgifter
  • Filmer
  • Illustrationer
  • Quiz
  • Digitala övningar
  • Diskussionsfrågor och uppgifter att lösa tillsammans

Lärarhandledning finns under respektive lektion.

Årskurs
Årskurs 4-6
Ämne
Matematik,Kemi,Biologi,Teknik,Fysik
Tidsåtgång
60+ min
Deltagare
Grupp
Typ
Fysisk upplevelse,Digital upplevelse
Upphovsmakare
Skogen i Skolan
Originaltitel
Skogen i Skolan
Koppling till Läroplan LGR 22

Centralt innehåll i ämnena fysik, kemi, biologi, matematik och teknik

  • Samtliga lektionsupplägg har en tydlig koppling till läroplan
  • Kopplingen finns i lärarhandledningen för respektive lektion, i det utfällbara blocket Koppling till läroplanen och de globala målen
Fungerar inte upplevelsen?