Till innehåll på sidan

Upptäck Mexikos fascinerande historia

Utforska delar av Mekos spännande historia. Resa i tiden från Olmeker till kampen för självständighet via Maya, Azteker och Conquistadorer.

Senapsfärgat mönster och en text i svart som säger Mexikos minnen.
Detta är en VR och 360 upplevelse
Gå till upplevelsenLadda ned lärarhandledning

Mexikos minnen är en digital tidslinje som går att utforska med laptop eller i VR. Här har vi byggt samman historia och museiföremål i ett interaktivt drama. Upplevelsen kan användas fritt för att ge en översikt över en lång och komplex historia eller användas för att ge en introduktion till vidare fördjupning i teman såsom Mexikos ursprung och högkulturer/ komplexa samhällen i Mesoamerika/Kolonisation och mötet med Spanien och Europa/Självständighet och revolution.

Mexikos historia tangerade många mål i högstadiets läroplan för historia och tillhörande material är anpassat för skolan i en digital tidslinje. Plattformen blir dessutom en god resurs för många av kursplanerna i moderna språket spanska. Mexiko är det största spansktalade landet i hela världen och kunskap om dess historia och kultur blir då relevant.

Till denna upplevelsen ingår fördjupningsmaterial som är tänkta att användas för förberedelse eller fördjupning av spelets olika delar.

Mexikos minnen är ett delprojekt i utställningen Viva México som finns på Världskulturmuseet 2022 - våren 2023 och därefter flyttas till Etnografiska museet i Stockholm från och med hösten 2023. Materialet är granskad av Christian Isendahl Professor i arkeologi och universitetslektor Daniel Andersson F.D religionshistoria, båda vid Göteborgs universitet.

För att ta del av den här upplevelsen i XR behöver du ha tillgång till ett VR-headset samt WiFi anslutning.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Teknik
Tidsåtgång
30+ min
Deltagare
Individuell
Typ
360-video,VR
Upphovsmakare
Världskulturmuseerna
Originaltitel
Mexikos Minnen
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i ämnet teknik för årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar
  • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer
Fungerar inte upplevelsen?