Till innehåll på sidan

Komtek - Tekprenören

I detta material får du ett färdigt upplägg för att träna dina elever i problemlösning med hjälp av teknik. Uppgifterna sker fysiskt i klassrummet.

Ni har precis blivit Tekprenörer. En Tekprenör har egenskaper som kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga, kritiskt tänkande, ansvarstagande samt samarbets- och kommunikationsförmåga. Tillsammans har ni alla de här egenskaperna i ert klassrum. Tekprenörens uppgift är att hitta problem eller utmaningar och lösa dom med teknik. Man får börja med något litet och sen ta sig an större utmaningar ju mer man har lärt sig.

Det här är ett idealiskt tillfälle att prata om de olika egenskaper som finns representerade i klassen. Någon har superfantasi, någon är stark i matematik, någon har världens bollkontroll, någon sjunger jättebra, någon har otrolig uthållighet när det gäller att testa sig fram till lösningar, någon är en jättebra ledare, någon är bra på att medla osv. Tänk vad ni kan åstadkomma när ni tillsammans använder denna kombination av egenskaper.

Ta del av lärarhandledningen, presentationen och stödmaterialet till höger.

Årskurs
Årskurs 4-6
Ämne
Teknik
Tidsåtgång
60+ min
Deltagare
Grupp
Typ
Fysisk upplevelse
Upphovsmakare
KomTek
Originaltitel
Tekprenören och problemlådan
Kopplat till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i ämnet Teknik för årskurs 4-6

Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
Tekniska lösningar
  • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.
Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.”
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser och vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.
Fungerar inte upplevelsen?