Till innehåll på sidan

WWF Free Rivers

Denna app ger dig möjlighet att uppleva flodlandskap där kan du simulera händelser som påverkar levnadsvillkoren för människorna och djur.

Bilden föreställer appens logo
Detta är en AR upplevelse
Gå till upplevelsen (App Store)
Detta är en AR upplevelse
Gå till upplevlsen (Google Play)

Detta är en AR upplevelse som förvandlar ditt bord eller golv till ett flodlandskap i miniatyr som du ser genom din mobil eller surfplattas skärm. Upplevelsen ger dig möjlighet att både simulera händelser och uppleva en berättelse om hur ekosystem som är beroende av en flod kan fungera och förändras av människans påverkan.

Upplevelsen är på engelska.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Biologi
Tidsåtgång
15+ min
Deltagare
Individuell
Typ
AR
Upphovsmakare
World Wildlife Fund
Originaltitel
WWF Free Rivers
Koppling till läroplan LGR 22

Centrala innehåll i Biologi årskurs 4−6

Natur och miljö

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Centrala innehåll i Biologi årskurs 7−9

Natur och miljö

  • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.