Till innehåll på sidan

Styr en robotarm i VR

Testa din förmåga att styra en stor robotarm på en fabrik.

Detta är en VR upplevelse
Gå till upplevelsen

I den här virtuella simuleringen får du möjlighet att testa på hur det är att reparera kontrollerna och sedan styra en stor robotarm. Uppdraget är slutfört när du lyckas flytta paketet till nästa rullband och därefter låsa upp och lämna kontrollrummet och fabriken.

Årskurs
Årskurs 4-6
Ämne
Teknik
Tidsåtgång
15+ min
Deltagare
Individuell
Typ
VR
Upphovsmakare
Gleechi AB
Originaltitel
First Grasps
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i Teknik för årskurs 4-6

Tekniska lösningar
  • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.

  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­man­foga­de med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Be­grepp som används i samband med detta.

Fungerar inte upplevelsen?