Till innehåll på sidan

Ecosphere - Vildaste platserna på jorden

Utforska de mest avlägsna områdena på vår planet, där lokala samhällen skapar en miljö där både människor och vilda djur kan blomstra tillsammans.

En rymdbild med en textremsa som säger ecosphere.
Detta är en VR upplevelse
Gå till upplevelsen

I denna 360° upplevelse följer du med och upptäcker hur samhällen i Fiji och Colombia går samman för att bygga motståndskraft och skydda framtida generationer. Du beger dig ut på de vildaste platserna på jorden, där inhemska och samhällsledda ansträngningar skapar utrymme för mänskligheten och vilda djur att frodas tillsammans.

Engelskt tal.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Biologi,Teknik
Tidsåtgång
15+ min
Deltagare
Individuell
Typ
VR
Upphovsmakare
Phoria
Originaltitel
ecosphere
Kopplad till läroplan LGR 22

Central koppling till Teknik och Biologi för årskurs 7-9

Biologi
Natur och miljö
  • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utvecklingen. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling
  • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer