Till innehåll på sidan

Visualisering av klimatförändringarnas konsekvens

Detta är ett visuellt experiment som visar vilka djur och växter vi kan förlora vid en temperaturhöjning.

En digital bild föreställande ljuskällor från jorden.
Detta är en digital upplevelse
Gå till upplevelsen

Med stigande, globala temperaturer - vad kommer blir konsekvensen? Artisten Sey Min har skapat ett effektfilter för dig att utforska och upptäcka vad vi kan förlora när temperaturen stiger. Hon har tränat en maskininlärningsmodell på tusentals bilder på Google Sök, grupperade efter typ av art. När du ökar temperaturen, upptäcker du vad som händer med 62 olika djurarter.

Årskurs
Årskurs 4-6
Ämne
Biologi
Tidsåtgång
15+ min
Deltagare
Grupp
Typ
Digital upplevelse
Upphovsmakare
Google Arts & Culture
Originaltitel
Climate change imact filter
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i Biologi för årskurs 4-6

Natur och miljö
  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur miljöfaktorer på verkar dem
Fotosyntes och cellandning
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och svårt ansvar ör vi nyttjar den
Systematiska undersökningar och granskning av information
  • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen
Fungerar inte upplevelsen?