Till innehåll på sidan

Möt ditt koldioxidavtryck

I en storlagen VR miljö får du utforska hur våra dagliga val kan göda eller bekämpa klimatförändringarna.

Ett blått klot på en planet.
Detta är en 360 upplevelse
Gå till upplevelsen

Vad vi äter, hur vi tar oss runt, vår energianvändning hemma och vad vi köper – allt kopplar oss till klimatförändringarna. Ditt koldioxidavtryck är mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären som ett resultat av dina konsumtionsval. Du kommer uppleva höjning av havsnivån, smog och skogsbränder – några av effekterna vi är ansvariga för. Men du kommer också att upptäcka hur enkelt det är att ha en klimatvänlig livsstil.

Innehållet är på engelska.

Årskurs
Årskurs 4-6
Ämne
Biologi,Kemi
Tidsåtgång
1+ min
Deltagare
Individuell
Typ
360-video
Upphovsmakare
UN Environment Programme
Originaltitel
Meet your carbon footprint
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i Biologi och Kemi för årskurs 4-6

Biologi:
Natur och miljö
  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djur, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem
Fotosyntes och cellandning
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den
Kemi:
Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen
  • Vattnets egenskaper och kretslopp
  • Luftens egenskaper och sammansättning
  • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen
  • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan
  • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras
Systematiska undersökning och granskning av information
  • Några upptäcker inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen
Fungerar inte upplevelsen?