Till innehåll på sidan

Dykning i ett försurande hav

En interaktiv datavisualisering som bjuder in dig att dyka ner i havet och utforska effekten av stigande temperaturer på livet i havet.

En svart bakgrund och en explosion i rosa färger.
Detta är en digital upplevelse
Gå till upplevelsen

Denna upplevelse är ett klimatdataexperiment som en del av Heartbeat of the Earth. En interaktiv berättelse med Point Cloud och data från National Oceanic och Atmospheric Administration, som fokuserar på haven och dess försurning, orsakad av stigande globala temperaturer och CO2.

Utforska de förödande effekterna CO2-nivåer har på havets djur och arter - koraller bleknar, fiskar försvinner, skal löses upp, maneter blomstrar och en ny ras av havsdjur "det antropocena djuret" börjar befolka våra hav.

Engelsk text.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Kemi,Biologi,Teknik
Tidsåtgång
1+ min
Deltagare
Individuell
Typ
Digital upplevelse
Upphovsmakare
Google Arts & Culture
Originaltitel
Diving into acidifying ocean
Koppling till läroplan LGR 22

Central del i ämnena biologi, teknik och kemi för årskurs 7-9

Biologi
Natur och miljö
  • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden
  • Människans påverka på naturen lokalt och globalts samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö
  • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer
Kemi
Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen
  • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen