Till innehåll på sidan

En glaciär smälter

Genom din beröring, upptäcker du de många faktorer och problem som vår planet står inför, symboliserade i smältningen av en glaciär.

Ett smältande isberg med svart bakgrund.
Detta är en digital upplevelse
Gå till upplevelsen

En ekologisk kaskadeffekt är en serie sekundära utrotningar som utlöses av den primära utrotningen av en nyckelart inom ett ekosystem. Här visualiseras kaskadeffekterna av en accelererande uppvärmning, upptining av kryosfären och stigande havsnivåer och hur sambandet mellan alla tre problem kan utlösa ekologisk kollaps - från förhistoriska virus som dyker upp till kaskadeffekterna av att grödor och bin försvinner.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Biologi,Teknik
Tidsåtgång
15+ min
Deltagare
Individuell
Typ
Digital upplevelse
Upphovsmakare
Google Arts & Culture
Originaltitel
Insidious Rising
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i biologi och teknik för årskurs 7-9

Biologi
Natur och miljö
  • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser, Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden
  • Människans påverkan på naturen lokal och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö
  • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer