Till innehåll på sidan

Vad är VR, MR och AR?

Lär dig vad immersiva upplevelser är och vad förkortningarna VR, MR och AR står för.

En mörk bild med en person och en dator i bakgrunden och bildtext Immersiva upplevelser.
Detta är en digital upplevelse
Gå till upplevelsen

Föreläsningen reder ut begreppen:

  • VR (Virtual Reality)
  • MR (Mixed Reality)
  • AR (Augmented Reality)

Föreläsningen ger också en inblick i hur de olika digitala verktygen kan användas, vilka upplevelser de ger och när och varför de används

Årskurs
Årskurs 4-6
Ämne
Teknik
Tidsåtgång
1+ min
Deltagare
Grupp
Typ
Digital upplevelse
Upphovsmakare
BTH Blekinge Tekniska Högskola
Originaltitel
Ämnesföreläsning: Immersiva upplevelser
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i ämnet Teknik för årskurs 4-6

Tekniska lösningar

  • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta
  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer
  • Konsekvenser av teknikval; olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö
Fungerar inte upplevelsen?