Till innehåll på sidan
Bild på en cirkus som har en skylt som säger jobbcirkus

Jobbcirkus

En utställning för att stärka valkompetensen.

Jobbcirkus är ett verktyg för att vägleda unga och unga vuxna. Målet är att varje besökare ska få en fördjupad kunskap inför kommande val till gymnasiet och vidare till arbetslivet.

Utställningens syfte är att individen ska bli medveten om sina styrkor och goda egenskaper och hur dessa har ett samband till yrkesmöjligheter och arbetsmarknaden som råder.

Utställningen riktar sig i första hand till elever i årskurs 5, 7, 9 samt till introduktionsprogrammen men givetvis även till gymnasiet och vuxenutbildningens elever/studenter i Eskilstuna.

Så här bokar du ett besök

Studie- och yrkesvägledare från grund- och gymnasieskolan besöker och visar Jobbcirkus med sina elevgrupper och bokar tid via SYV-kalendern.

De skolor i Eskilstuna kommun som inte har en studie- eller yrkesvägledare har möjlighet att boka en pedagog som visar utställningen (max 30 elever per visningstillfälle). Skicka e-post till carina.gillisson@eskilstuna.se för att boka visning med pedagog.

Övriga kommuner i Sörmland och närliggande kommuner i regionen bokar visning av utställningen som genomförs av en studie- och yrkesvägledare från Eskilstuna kommun. För mer information och bokning hör av dig till ansvarig pedagog Carina Gillisson på e-post: carina.gillisson@eskilstuna.se

Vad kostar det?

Samtliga skolor inom Eskilstuna kommun besöker utställningen utan kostnad med sin studie- och yrkesvägledare.

Se film på Jobbcirkus hemsida.

Laddar karta
Jobbcirkus

Alva Myrdahls Gata 4B

63186 Eskilstuna

Aktuellt hos noden

Denna nod erbjuder aktiviteter som du kan uppleva fysiskt eller digitalt. Nedan listas dessa aktiviteter och hur du gör för att ta del av upplevelsen.

Yrkesspel - VR

VR- spel som lyfter bristyrken bl.a. plattsättare och tandläkare. I spelet får du testa dessa yrken virtuellt.

Kommer publiceras i labbet inom kort.