Till innehåll på sidan
Man med VR glasögon

EDTECH FLEN

Med upplevelsebaserat lärande in i framtiden.

Som är ett av de första aktörerna i landet - möjliggör EDTECH FLEN för utbildningsinstitutioner såsom kommuner, regioner och näringsliv från hela Sverige att utbilda inom VR, AR, MR och XR.

Här arbetar vi för att inspirera barn, unga och skolpersonal till ökad kreativitet och fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik. På så sätt stärks även förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling. Projektet bidrar också till att stärka Sörmlands och Sveriges framtidsutsikter.

Ett upplevelsebaserat lärande motiverar och förstärker ett djupare lärande då vi använder flera sinnen. Det möjliggör även nya sätt att undervisa i matematik, teknik och flera ämnen.

Med vår verksamhet vill vi tillgängliggöra undervisning även för elever med kognitiva och/eller språkliga svårigheter eller andra hinder. Hos oss på EDTECH FLEN kan du som lärare, få utbildning och stöd i hur du kan använda XR i din undervisning.

Laddar karta
EDTECH FLEN

Violentorget 5

642 37 Flen

Aktuellt hos noden

Denna nod erbjuder aktiviteter som du kan uppleva fysiskt eller digitalt. Nedan listas dessa aktiviteter och hur du gör för att ta del av upplevelsen.

Uppslukande bibblan

EDTECH FLEN är med och samverkar på Uppslukande bibblan konferensen den 16-17 november. Konferensen hålls på Hedenlunda slott, Flen från torsdag kl 10:00 till 16:00 på fredagen. Detta är ett tillfälle för bibliotekarier att ta del av den fortgående digitala utvecklingen i Flen.

På konferensen kommer Lance Weiler vara huvudtalare som är en storyteller och entreprenör. Han är en pionjär i att blanda storytelling och teknik.

Utöver det består konferensen av olika spår som är:

  • Empati & Trygghet, Maria Bauer
  • Lärande, Gustav Wollentz
  • Tillgänglighet, Josefine Rydberg
  • Läsfrämjande, Mattias Lindmark
  • Konferensdrönare, Ola Nilsson

Det kommer även att finnas en playground där det finns möjlghet att testa olika VR upplevelser. Du har även möjlighet att ta med något som ni vill visa upp eller testa med andra här.