Till innehåll på sidan

Vilket yrke passar dig?

Hur ska man kunna bli intresserad av ett yrke som man aldrig hört talas om? Med dittyrke.se får du en utökad bild av arbetsmarknadens möjligheter.

Animering av en robot som håller en filmklippare.

Tema: Arbetsmarknad

Detta är en digital upplevelse
Gå till upplevelsen

dittyrke.se är ett webbaserat samtalsverktyg som matchar användarnas drivkrafter mot innehållet i över 400 yrken. Användarna breddar sin valkompetens samtidigt som de får hjälp att fundera kring sina drivkrafter. dittyrke.se är ett samtalsverktyg där ungdomar, arbetssökande och karriärbytare själva kan orientera sig, men som även kan användas tillsammans med vårdnadshavare, SYVare eller andra vägledare. Samtalet kan fortsätta under längre tid och det kan flytta in till köksbordet.

Årskurs
Årskurs 7-9
Ämne
Teknik
Tidsåtgång
15+ min
Deltagare
Individuell
Typ
Digital upplevelse
Upphovsmakare
Arbetsmarknadskunskap
Originaltitel
DittYrke.se
Koppling till läroplan LGR 22

Centralt innehåll i ämnet teknik för årskurs 7-9

  • Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begräsningar. Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.
Fungerar inte upplevelsen?

Tema: Arbetsmarknad

Har du funderat på hur det är att jobba som plåtslagare eller hur det är att jobba i skogen? Tema arbetsmarknad samlar olika simuleringar och 360-upplevelser som är tänkta att inspirera och informera om framtida karriärmöjligheter. Här finns också ett verktyg där du kan matcha dina drivkrafter mot innehållet i över 400 yrken.