Till innehåll på sidan

Komtek - Tekprenörer

Tekprenörens uppgift är att hitta problem och lösa dem med teknik. Tillsammans i ert klassrum har ni alla de egenskaper som krävs.

En glad Tekprenör

Komtek är plantskolan för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer. Komtek, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan, är ingen egentlig skola utan en kommunal verksamhet med inriktning på fritidskurser och stöd för skolan. i Södermanland har vi flera stycken KomTek.

Nu lanserar Komtek Sverige skolmaterial och upplevelser för grundskolan. Genom att träna problemlösning tillsammans som team i klassrummet och att pröva och ompröva idéer kommer eleverna att utveckla kunskaper om att planera, driva och målmedvetet slutföra ett arbete. De kommer också att utveckla förmågor och kompetenser som kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga, ansvarstagande samt samarbets- och kommunikationsförmåga som är kännetecken för en tekprenör.

Ta den al materialet genom Moddas labb.