Till innehåll på sidan

Testa VR på bibliotek

På flera av biblioteken inom Region Sörmland går det idag att testa på och lära sig mer om VR (virtuell verklighet). Teknologin möjliggör för biblioteksbesökarna att besöka nya platser och andra tidseror med hjälp av immersiv teknologi. Modda Sörmland är stolta över att ha elva bibliotek inom länet som fysiska noder (platser att besöka) inom vårt digifysiska science center.

Gruppbild på deltagarna vid en träff för biblioteksutveckling i Sörmland

I veckan träffades flera av de bibliotek som samarbetar med Modda Sörmland på kulturhuset Multeum i Strängnäs med syfte att dela erfarenheter av att använda VR i verksamheten samt för att skapa ännu bättre synergier framåt.

Diskussionerna handlade bland annat om vilken typ av innehåll i VR som lämpar sig bäst inom biblioteksverksamheten, där immersiv teknologi på olika sätt kan användas för en ny typ av berättande som också kan komma att stödja läsfrämjande. Dialogen handlade även om det projekt som genomförs inom Modda Sörmland kring att skapa 360-filmer av biblioteken för att tillgängliggöra de fysiska platserna i det digitala rummet.

“Det var intressant att ta del av bibliotekens insikter och frågor kopplat till VR och dess användningsområden. Vi diskuterade bland annat vilka typer av digitala upplevelser som kan bidra till ett mer lustfyllt lärande, inte minst inom matematik, naturvetenskap och teknik, men där vi även utforskar hur upplevelser inom samhällsvetenskap eller historia som möjliggörs genom teknologin kan hjälpa till att uppnå samma mål,” säger Petter Danielsson, utbildningsansvarig på Modda Sörmland.

På plats under träffen fanns representanter från Strängnäs bibliotek - Multeum Strängnäs, Gnesta bibliotek, Flens bibliotek och Nyköpings stadsbibliotek, så väl som Biblioteksutveckling Sörmland och flera av oss från Modda Sörmland.