Till innehåll på sidan

25 noder för att utforska teknik

Modda Sörmland är ett digifysiskt science center som samarbetar med 25 fysiska noder som går att besöka runtom i Sörmland. På skottdagen träffades ett flertal noder på KomTek i Eskilstuna för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma aktiviteter för att stimulera barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap.

Personer runt ett bord med Lego konstruktioner

Microbits, laserskärare, programmering med lego, 3D-printers och VR. Det är några av de teknologier och upplevelser som finns tillgängliga att utforska för barn och unga hos KomTek i Eskilstuna och även på flera andra fysiska noder som samverkar med Modda Sörmland. Genom att testa på och labba med olika teknologier hoppas man kunna väcka intresse och förståelse för teknik, och även skapa en framtidstro hos unga som kommer på besök genom skolan eller på sin fritid.

"Att kunna gå till en fysisk plats och utforska ny teknologi och att bygga saker med händerna ser vi som en viktig nyckel i att väcka ett teknikintresse hos barn och unga. De fysiska noder som samverkar med Modda Sörmland är otroligt viktiga för vår verksamhet, och står för en utforskande och inspirerande miljö som finns tillgänglig i närområdet för barn och unga i alla länets kommuner”, säger Petter Danielsson, utbildningsansvarig på Modda Sörmland.

Ett projekt som just nu utforskas inom ramen för Modda Sörmland är att tillgängliggöra olika offentliga miljöer med hjälp av 360-fotografering. Under träffen diskuterades också hur en närmare samverkan med det lokala näringslivet kan se ut, med syfte att visualisera upplevelser från industrin och verkliga arbetsplatser för elever i skolan.

“Modda Sörmland är ett digifysiskt science center, och för oss är de fysiska platserna lika viktiga som de digitala upplevelserna som vi jobbar med via labbet på vår hemsida. Vi vill göra det enkelt för den som är nyfiken på ny teknologi att kunna lära sig mer både hemifrån, i skolan eller på en fysisk plats i närområdet. Under året vill vi stärka samarbetet med våra noder ännu mer, och tillsammans med dem skapa ännu bättre lärande förutsättningar för länets barn och unga,” säger Emelie Fågelstedt, digital strateg Modda Sörmland.

På träffen deltog representanter från KomTek i Eskilstuna, Katrineholm, Flen och Vingåker, EDTECH Flen, Design- och Tekniklabbet Nyköping, Jobbcirkus och Ung Företagsamhet i Södermanland.

Utforska noder i hela Sörmland

Våra fysiska utforskande miljöer finns i hela länet. Dessa miljöer kallar vi för noder och är främst för barn och unga inom teknik, naturvetenskap och matematik. Upptäck noder i din kommun här: Upptäck Sörmland