Till innehåll på sidan

Modda Sörmland kompetensutvecklar 450 pedagoger med stöd från Svenska ESF-rådet

Modda Sörmland arbetar med att kompetensutveckla 450 pedagoger i grundskolan inom Region Sörmland i upplevelsebaserat lärande i XR (Extended Reality). Målsättningen är att med hjälp av XR-teknik och tillgång till virtuella upplevelser kunna stimulera barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap. I juni 2023 beviljades projektet medel av Svenska ESF-rådet för att fortsätta med kompetensutvecklingsinsatserna i hela länet fram till 2026.

VR glasögon på ett bord och händer som håller en handkontroll

’Modda Kompetens – XR och upplevelsebaserat lärande för att höja kompetensen i grundskola’ är ett projekt inom Modda Sörmland som jobbar med att öka kompetensen hos rektorer, biträdande rektorer, pedagoger, fritidsledare, bibliotekarier och studie- och yrkesvägledare i samtliga Sörmlands kommuner. Projektet har beviljats medel av Europeiska socialfonden inom utlysningsområdet A1, kompetensutveckling.

”Modda Sörmland är en insats som drivs och förvaltas av Region Sörmland. Och det är faktiskt Sveriges första digifysiska science center. Man kan säga att det är ett vetenskapscenter för barn och unga. Och det är verkligen en hjärtefråga för mig, för jag har varit med sedan start”, säger Sofie Sandvik, projektledare Modda Sörmland.

”En kompetensutveckling för mig innebär ju helt enkelt att jag får träffa massor med roliga människor. Tillsammans med de här lärarna kan vi bygga ett större lärande genom att vi plockar på oss pusselbitar. Vi skaffar flera verktyg som vi kan ha tillsammans med eleverna i klassrummet, både på individ och på gruppnivå”, säger Petter Danielsson, utbildningsansvarig Modda Sörmland.

Ett antal utbildningar har redan genomförts under hösten 2023 och början på 2024 med god feedback från deltagande pedagoger och annan skolpersonal. Målbilden är att fortsätta arbetet med att kompetensutveckla totalt 450 pedagoger i upplevelsebaserat lärande fram till 2026, där deltagande pedagoger får lära sig mer om hur XR-teknik, som innefattar så väl virtuell verklighet (VR) som förstärkt verklighet (AR), kan användas som kompletterande verktyg i grundskolan för att väcka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap.

”Direkt när vi fick vårat projekt beviljat så var det bara att tuta och köra. Vi hade våra första projektutbildningar redan samma månad. Där prickade vi verkligen in våra behov, och det var att utbilda den befintliga skolpersonen i grundskolan. Det är där vi ser att vi gör bäst impact”, säger Sofie Sandvik.

I en tid av snabb digitalisering finns stora fördelar med att förbereda barn och unga på en arbetsmarknad i förändring.

”Om vi kan preppa våra grundskoleelever så att de i alla fall har kännedom om tekniken, så kommer det att skapa ett försprång för de arbeten som kommer”, säger Sofie Sandvik.

Se hela filmen från Svenska ESF-rådet, där Modda Sörmland är med tillsammans med Scandic hotels och berättar om hur Europeiska socialfondenn bidrar till kompetensutveckling: Kompetensutveckling genom Europeiska socialfonden+

Kommande utbildningstillfällen

Se våra kommande öppna och planerade utbildningar för pedagoger i Sörmland här För lärare

Vid frågor om projektet, vänligen kontakta info@moddasormland.se.