Till innehåll på sidan

Pedagoger om VR i klassrummet

Med VR i klassrummet går det att besöka platser som annars är otillgängliga i skolsammanhang, som att se de smältande isarna i Arktis eller att färdas tillbaka i tiden och uppleva scener från andra världskriget på plats. Modda Sörmland verkar för att tillgängliggöra upplevelser med hjälp av upplevelsebaserat lärande och XR-teknologi (Extended Reality). Hör hur pedagoger från Flen och Strängnäs berättar om deras erfarenheter av att använda VR i klassrummet. Ett ökat fokus och bättre samarbete mellan eleverna är två lärdomar som lyfts.

Hör hela panelsamtalet i inspelningen från Sörmlands innovationsvecka 2023

Sedan början på 2023 har utbildningar i upplevelsebaserat lärande i XR erbjudits pedagoger i Region Sörmland, och över hundra pedagoger har än så länge gått utbildningen via Modda Sörmland. XR är en samlingsterm som står för Extended Reality och innefattar VR (virtuell verklighet), AR (förstärkt verklighet) och MR (blandad verklighet); teknologier som sammanför det digitala och fysiska rummet i immersiva miljöer som elever kan uppleva att de kliver in i, ofta i 360 grader.

Modda Sörmland har som mål att utbilda 450 pedagoger inom Region Sörmland i upplevelsebaserat lärande i XR innan slutet på 2026 med stöd från svenska ESF-rådet. Under utbildningen lärs grunderna i XR och upplevelsebaserat lärande ut, samtidigt som pedagogerna får möjlighet att testa på VR och diskutera hur teknologin kan användas i klassrummet.

Vid Modda Sörmlands 1-årsdag den 14 november 2023 bjöds ett antal pedagoger in till studion för att berätta om sina upplevelser från att använda VR i klassrummet. Under samtalet deltog Malin Jahnsdotter Jaktlund, lärare på Stenhammarskolan i Flen, Falak Qazi, lärare på Tosterö resursskola i Strängnäs, och Mogens Lauridsen, EDTECH Flen. Samtalet modererades av Emelie Fågelstedt, digital strateg vid Modda Sörmland.

Malin, vad ser du för möjligheter med upplevelsebaserat lärande och XR i klassrummet?

”Stora möjligheter! Från början tänkte jag att det bara skulle vara en häftig upplevelse, men det här har varit mycket större än så. Det blev språkutvecklande vilket jag absolut inte hade tänkt att det skulle bli,” berättar Malin Jahnsdotter Jaktlund.

Hur har det sett ut när du har använt VR i klassrummet med din årskurs 3 på Stenhammarskolan i Flen?

”Jag började med att starta med en elev i taget på vår runda matta som vi har i klassrummet, så det blev en tydlig ram kring att här står du. Eleverna har fått testa på 20 minuter åt gången, och det är 19 elever totalt i klassen. De andra eleverna jobbar parallellt med annat. När den eleven som står på mattan inte vet vad den ska göra, så har de andra eleverna hjälpt. Det är så språkutvecklande, för den som står med glasögon måste berätta vad de ser, och de andra eleverna i klassrummet hjälper till och ger direktiv,” berättar Malin Jahnsdotter Jaktlund.

Falak Qazi, du är lite nyare med VR i skolan och har hunnit testa på det en gång. Vilka möjligheter ser du med XR-teknologin och lärande?

”Enorma möjligheter. Vi fick testa på VR och gick in i Anne Franks hus. Jag tror att jag har en upplevelse av att det fastnade på ett helt annat sätt hos eleverna när de får göra det visuella. Vi läser Anne Franks dagbok, och att då få gå in i det här huset, och se den här sängen, att gå in i de olika rummen och se den här dagboken, gör ju att det kommer att fastna mycket bättre,” berättar Falak Qazi, lärare på Tosterö resursskola i Strängnäs.

Du är lärare i årskurs 7 - 9 i Strängnäs. Hur upplever du att eleverna tog emot att använda VR i klassrummet?

”Jag arbetar med elever med olika diagnoser. Bara vid det här tillfället, en timme, så märkte jag att elever med ADHD verkligen satt stilla, lugnt och var fokuserade. Det här vill jag absolut fortsätta med och jag tror att det kan vara stora vinster i den verksamheten där jag jobbar,” menar Falak Qazi.

I klippet hör vi även Mogens Lauridsen, projektledare EDTECH Flen, som är ett lärocenter i Flen där man bland annat skapar utbildningar inom XR för pedagoger och andra parter. Det är även på plats på EDTECH Flen som många av Modda Sörmlands utbildningar hålls.

”Just med visualiseringsbiten så ser vi att det här är ett oerhört kraftfullt verktyg. Om jag inte bara kan ta till mig via text så får jag en till möjlighet att få uppleva och förstå någonting. Jag har lättare att förstå Anne Franks miljö där hon befann sig,” berättar Mogens Lauridsen, EDTECH Flen.

Vilken respons har ni fått från dem som har testat på vad VR kan betyda för undervisningen första gången under de här utbildningarna på EDTECH Flen?

”Framförallt är det den här extra dimensionen, i hur kunskapen jag har läst om tidigare eller kanske sett på en bildskärm framför mig, nu blir den omslutande. Jag befinner mig i miljön istället för framför den. Jag blir liksom infångad i miljön på ett helt annat sätt. Det tror vi är en styrka. Och tittar vi på elever med någon typ av diagnos eller så, det hjälper ju till att hålla fokus också,” menar Mogens Lauridsen.

Falak, hur upplevde du att använda VR i klassrummet första gången?

”Inga svårigheter alls, det gick enkelt och bra. Vi körde i offline mode och eleverna var med. Det som var så häftigt var att de kunde mer än vad jag kunde, och de ställde massa frågor. Barnen var jätteengagerade. En del elever som har svårt att sitta still verkligen satt still och var så inne i den här världen. Jag såg fler vinster än förluster av tid och så. Det gick smidigt till. Som Malin har fått in vanan att ha det i klassrummet, då blir det enklare för varje gång. Man märker att det är teknologi som är rätt i tiden,” säger Falak Qazi.

Malin, du har yngre elever. Hur upplever de att få använda VR i skolan?

“Jag frågade dem innan och deras reaktioner är ‘Wow det här trodde jag aldrig. Det är en dröm som har blivit sann med VR i klassrummet. Det är stort!’ Och om jag frågar vad de tycker att de har lärt sig är det samarbete. Och vi har lärt oss att förklara för andra. Att visa hänsyn till den som står på mattan. Det är stora vinster bara med upplevelsen,” säger Malin Jahnsdotter Jaktlund.

I Flen utforskar man parallellt hur man kan komma att använda VR för träning och lärande även i andra sektorer i kommunen, utöver utbildning. Genom XR-teknologi går det att träna på saker i en helt annan miljö.

”De här som kom språkträningen och den sociala biten, de noterar vi nu och ska ha med oss det framåt också. Ofta får man höra att digitaliseringen får en att främja sig människa och människa men här är det ju tvärtom. Och jag tror att det handlar om, inte bara att det är en ny företeelse men också att tekniken bjuder in till samarbete på ett annat sätt än en dataskärm eller en telefon”, säger Mogens Lauridsen.

Vi riktar ett stort tack till Malin, Falak och Mogens för att de ville vara med och dela sina erfarenheter kring Modda Sörmland och upplevelsebaserat lärande i XR med oss.

Vad är XR (Extended Reality)?

Extended Reality (XR) är ett samlingsbegrepp som omfattar olika former av digitala och immersiva upplevelser. XR inkluderar Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR). VR låter användare dyka in i helt digitala världar, medan AR lägger till digitala element i den verkliga världen med hjälp av exempelvis smartphonekameror. MR kombinerar bägge genom att skapa interaktion mellan den digitala och den verkliga miljön. XR-teknologier används i spel, utbildning, medicin, arkitektur och många andra områden för att skapa nyskapande och immersiva upplevelser.

Hur kan jag som lärare ta del av Modda Sörmland?

Besök vår sida För lärare och läs mer om andra lärares upplevelser av Modda Sörmland. Om du är pedagog inom Region Sörmland kan du anmäla dig till en av våra kommande öppna utbildningar.