Till innehåll på sidan

Hur får vi fler unga tjejer intresserade av teknik?

Bara en av tio tjejer tycker att teknik är roligt på högstadiet, enligt en rapport från Teknikföretagen*. På Internationella Kvinnodagen deltog Modda Sörmland på Girl in Tech Nordics event i Stockholm med syfte att utforska hur olika aktörer tillsammans kan locka fler unga tjejer att intressera sig för teknik.

Emelie Fågelstedt föreläser om Modda Sörmland

Modda Sörmlands Emelie Fågelstedt höll ett föredrag om arbetet som görs genom vårt digifysiska science center i Södermanland där upplevelsebaserat lärande och XR förenas för att tillgängliggöra upplevelser och experiment i och utanför skolan för att få fler barn och unga att intressera sig för teknik, matematik och naturvetenskap.

”Det handlar inte om att alla ska välja att studera teknik, men det är viktigt att alla barn och unga får samma chans att få en insikt i vad techbranschen handlar om och vilka möjligheter som finns. Särskilt unga tjejer tappar sitt teknikintresse i högstadiet, vilket innebär att särskilda insatser behövs för att locka dem till teknik. Att delta på sammanhang som Girls in Tech Nordics och diskutera möjligheter och utmaningar med andra aktörer är viktigt för att hitta hållbara vägar framåt,” säger Emelie Fågelstedt, nationell samordnare Modda Sörmland.

Studier visar att barns intresse för teknik är som högst på mellanstadiet, och som lägst på högstadiet. Det gäller även unga tjejers vars teknikintresse som är som lägst på högstadiet när valet till gymnasiet ska göras*. Det gör det till en utmaning att locka unga tjejer att välja teknikprogram och naturvetenskapligt program på gymnasiet, samtidigt som det visar på behovet att göra riktade insatser redan i ung ålder för så väl tjejer som killar.

På Girl in Tech Nordics event deltog även talare från Skolverket, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Hyperight, Cognizant, Telia, PwC samt en matte- och naturvetenskapspedagog från Viktor Rydberg och en gymnasieelev från Teknikprogrammet på Rudbecksgymnasiet.

Några av de tankar som väcktes kopplat till hur vi får fler unga tjejer intresserade av teknik var:

• Jobba mer med verkliga upplevelser och exempel som ökar förståelse för teknik och gör den mer relevant och greppbar. Välj exempel från vardagen och från elevernas liv för att visa tydligare på relevansen i det som lärs ut.

• Kvinnliga förebilder inom techbranschen är viktiga för att visa på möjligheter, ge exempel på vardagen inom ett techyrke och att bredda bilden av vem som passar in på ett techföretag. Genom tekniska lösningar kan kvinnliga förebilder göras tillgängliga till fler barn och unga över hela landet.

• Låt unga tjejer få jobba med verkliga teknikutmaningar och tänka ut kreativa lösningar på riktiga problem. Näringslivet kan ta fram utmaningar och tävlingar för barn och unga för att skapa mer engagemang och relevans (Modda Sörmland presenterar tillsammans med Volvo CE och UF Södermanland Teknikutmaningen - en återkommande tävling i industriell teknik för elever i årskurs 6[länk])

• Möjlighet att göra prao på teknikföretag och möta kvinnliga representanter och få en inblick i deras vardag under högstadiet kan bidra till ytterligare teknikintresse och framtidstro bland unga tjejer.

• Många unga killar intresserar sig för spel, och hittar ett teknikintresse och en identitet inom teknik därigenom. Kan en mer inkluderande spelkultur hjälpa till att få fler tjejer att lockas av teknik i allmänhet?

• Att jobba med ny teknik som XR, VR och AR för att tillgängliggöra upplevelser och experiment i virtuella miljöer kan skapa ytterligare relevans, intresse och nyfikenhet bland barn och unga. Att kombinera detta med kreativa uttryck som att skapa konst eller mode med digitala material kan tilltala tjejer ytterligare.

• Samverkan är viktig för att säkerställa att vi når unga tjejer från flera olika håll och perspektiv. Allt från skola och hemmets roll till hur näringslivet kan öppna upp möjligheter och skapa insikt för unga så att de lockas och blir mer nyfikna på techbranschen i stort.

Stort tack till Girls in Tech Nordics för möjligheten att dela Modda Sörmlands arbete på er scen! Vi ser fram emot en fortsatt dialog med er och andra aktörer för att hitta fler kreativa sätt att väcka en nyfikenhet och ett intresse bland unga tjejer för teknik, matematik och naturvetenskap.

*Källa: 10 insikter om tjejers teknikintresse, Teknikföretagen