Till innehåll på sidan

Närmare 50 VR-headset redo att användas i Strängnäs kommun

Modda Sörmland är en länsomfattande satsning för att stärka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap genom upplevelsebaserat lärande med XR (Extended reality) och där länets alla kommuner är delaktiga. Häromveckan träffades Petter Danielsson från Modda Sörmland och Alex Kovács från Strängnäs kommun för att bredda tillgången på digitala lärande verktyg i kommunen genom att konfigurera och installera 15 nya VR-headset.

Man som sitter vid ett bord och har VR glasögon på sig

Nu finns det nästan 50 VR-headset tillgängliga i Strängnäs kommun för användning både i skolor och på bibliotek, vilket ger barn, unga och vuxna möjlighet att utforska en ny värld av upplevelsebaserat lärande i immersiva, omslutande digitala miljöer.

”Att säkerställa att VR-teknologi fungerar i skolsammanhang och på allmänna platser som på biblioteken kräver en del förberedelser och planering. Headsets behöver konfigureras och uppdateras, och inställningar för wifi behöver godkännas i samråd med kommunens IT-avdelning för att säkerställa åtkomst till internet,” berättar Petter Danielsson, utbildningsansvarig på Modda Sörmland.

Inför träffen hade Alex samlat in samtliga MAC-adresser för VR-headseteten för att säkerställa att kommunens wifi var redo för användning genom en vitlistning. Detta möjliggör för användarna att kunna ansluta smidigt till de digitala upplevelserna som finns på webben samt att snabbt kunna få tillgång till nya appar. Förutom att konfigurera och uppdatera samtliga headset säkerställde Petter och Alex även att dessa integrerades med kommunens VR-hanteringssystem.

”Som satsning är Modda Sörmland ett tydligt tecken på att både regionen och kommunerna har ett stort engagemang för att möta framtidens utmaningar inom utbildning och teknik. Genom att tillhandahålla tillgång till avancerad teknologi strävar vi efter att skapa en mer inkluderande och innovativ lärandemiljö i nära samarbete med Strängnäs kommun och alla andra kommuner som hör till regionen,” säger Petter Danielsson.

Med närmare 50 VR-headset redo och tillgängliga för användning kan Strängnäsborna nu fortsätta sin resa in i den virtuella världen. På moddasormland.se/labbet kvalitetssäkrar och listar Modda Sörmland digitala upplevelser som kan användas för att stärka lärandet i grundskolan inom teknik, matematik och naturvetenskap.

Upptäck våra noder i Sörmland

Våra fysiska utforskande miljöer finns i hela länet. Dessa miljöer kallar vi för noder och är främst för barn och unga inom teknik, naturvetenskap och matematik. Läs mer om våra noder i Strängnäs kommun samt i hela länet här: Upptäck Sörmland.