Till innehåll på sidan

Elever på Mariefredsskolan utforskar VR-upplevelse för att stärka sin muntliga förmåga

I veckan fick ett 50-tal elever i årskurs 8 på Mariefredsskolan möjligheten att testa på VR-upplevelsen Bodyswaps. Syftet med upplevelsen är att träna och utveckla så kallade "soft skills" hos eleverna och i detta fall specifikt att öva på muntligt framförande.

AI generedad bild på elever i ett klassrum

Under sessionen fick varje elev i uppgift att hålla ett muntligt föredrag på en minut inför en virtuell publik. Det unika med Bodyswaps är att efter att minuten har gått byter eleven plats och tar rollen som publik, där de får se och höra sitt eget framförande. Denna omskiftning möjliggör en direkt upplevelse av den egna presentationen från ett åhörarperspektiv.

Efter genomfört framförande får eleverna en detaljerad bedömning av olika färdigheter, såsom ögonkontakt, kroppsspråk, tempo och intonation. Genom denna feedback ges eleverna möjlighet att reflektera över och förbättra sina presentationstekniker och kommunikationsförmåga.

Eleverna på Mariefredsskolan uttryckte en positiv respons på Bodyswap och såg fördelar med upplevelsen och dess förmåga att öva i en realistisk och interaktiv miljö, vilket stärker självförtroendet inför framtida muntliga presentationer.

-Bodyswaps representerar en spännande möjlighet för skolor att integrera teknik för att främja elevernas personliga utveckling. Med fortsatt utforskning och implementering kan sådana verktyg visa sig vara självklara i framtiden för att rusta eleverna för fortsatta studie och yrksmöjligheter säger Petter Danielsson utbildningsutvecklare på Modda Sörmland.