Till innehåll på sidan

MDU och Modda Sörmland startar en pilot kring XR på lärarprogrammet

Under hösten 2024 inleds ett pilotprojekt i samverkan mellan Mälardalens universitet och Modda Sörmland kring att få in upplevelsebaserat lärande i XR (Extended Reality) på lärarprogrammet. Satsningen görs för att ge kommande lärare en inblick i XR-teknologi, såsom VR och AR, och dess roll i klassrummet i grundskolan framåt. Piloten kommer till en början att genomföras tillsammans med ämnesansvarig för naturvetenskapens och matematikens didaktik.

Porträttfotografi av David Carlsson och Sofie Sandvik

”Vi på MDU ser oss som det samverkande universitet och tror på idéen att göra våra utbildningar tillsammans med andra för att skapa de bästa förutsättningarna för våra studenter. Vi har kvalitetsansvaret men ser fördelar med att jobba tillsammans med andra aktörer kring innehåll. I samarbetet med Modda Sörmland ser vi att inslag av upplevelsebaserat lärande med XR kan berika lärarstudenternas utbildning,” säger David Carlsson, Akademichef / Universitetslektor i didaktik på MDU.

En grupp lärarstudenter vid MDU kommer att få möjlighet att besöka en av Modda Sörmlands fysiska noder under hösten för att få en inblick i vad upplevelsebaserat lärande med XR kan innebära. Under besöket kommer de även att få testa på VR-teknologi och få en genomgång av hur olika upplevelser redan idag användas i undervisningssammanhang inom grundskolan. Studenterna kommer att kunna ställa frågor och även lämna feedback utifrån deras egna tankar och perspektiv.

”Vi ser mycket positivt på att kunna lansera en pilot tillsammans med MDU för att tillsammans med framtidens lärare utforska hur ny teknologi kan möjliggöra ett mer upplevelsebaserat lärande i grundskolan. På Modda Sörmland verkar vi för att öka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap. Att framåt kunna jobba närmare MDU innebär att vi kan få ytterligare feedback och insikter på vår verksamhet, och även att vi tillsammans kan utforska hur vi kan använda ny teknologi för att skapa bättre lärande förutsättningar för elever i grundskolan,” säger Sofie Sandvik, projektledare Modda Sörmland.

Modda Sörmland arbetar idag med att kompetensutveckla 450 pedagoger i grundskolan inom Region Sörmland i upplevelsebaserat lärande i XR, med finansiering från Svenska ESF-rådet. Möjligheten att jobba närmare lärarprogrammet på MDU innebär att även nyexaminerade lärare framåt kommer att få en grundläggande förståelse för hur upplevelsebaserat lärande och XR-teknologi som VR och AR kan användas i skolan.

Modda Sörmland och MDU har en nära löpande dialog kring lärdomar av upplevelsebaserat lärande och XR, och utforskar parallellt andra samverkansområden. David Carlsson, Akademichef / Universitetslektor i didaktik på MDU, sitter även med i Modda Sörmlands styrgrupp.