Till innehåll på sidan

VR väcker teknikintresse och stärker elevers samarbetsförmåga i Flen

På Stenhammarskolan i Flen har Malin Jahnsdotter Jaktlund, lärare F - 3, använt sig av VR i klassrummet med sina elever i årskurs 3 under ett antal månader. Från början var det tänkt mest som ett test, men i takt med ett ökande intresse hos eleverna valde hon att införa VR som ett återkommande tema. Hennes lärdomar är att teknologin har väckt nyfikenhet samtidigt som den fått barnen att bättre samarbeta med varandra.

Till vänster, fotografir av Malin Jahnsdotter Jaklund som håller i VR glasögon. Till höger, ett barn på rund matta som har VR glasögon på sig

”Från början tänkte jag att det bara skulle vara en häftig upplevelse med VR i klassrummet, men det här har varit mycket större än så. Nu har vi många inslag av VR och min årskurs 3:a har även fått testa på att instruera andra årskurser i VR-teknologi,” berättar Malin Jahnsdotter Jaktlund.

Malin Jahnsdotter Jaktlund var en av de första pedagogerna under 2023 som gick den kompetenshöjande utbildningen i ‘Upplevelsebaserat lärande med XR’ som erbjuds genom Modda Sörmland. I Flen sker utbildningarna på plats hos och i samarbete med Edtech Flen. Malin blev genast intresserad av att utforska möjligheterna med XR-teknologi såsom VR, och har sedan dess varit en engagerad användare av teknologin i skolan.

“Jag anser att det är ett roligt och lärorikt komplement till övrig undervisning. Det är också väldigt språkutvecklande, eftersom eleven med VR-glasögon måste kunna sätta ord på vad den ser. Begrepp som under, över, höger, vänster, upp och ner blir naturliga att öva på,” säger Malin.

Malins upplägg för att använda VR i klassrummet kallar hon för ‘runda mattan’. I samband med att resten av klassen håller på med en annan uppgift, som exempelvis målning, så får en elev åt gången stå längst fram på en rund matta och testa olika VR-upplevelser. Mattan fungerar som en tydlig ram för de andra eleverna att personen som har på sig VR-utrustningen ska respekteras. Malin berättar om hur eleverna under lektionstillfällen aktivt valt att hjälpa varandra och guida personen med VR-utrustningen genom olika steg och funktioner.

“Eleverna har fått testa på en och en under 20 minuter åt gången, medan de andra eleverna jobbar parallellt med annat. När den eleven som står på mattan inte vet vad den ska göra har de andra eleverna hjälpt till. Det är så språkutvecklande då den med VR-glasögon måste beskriva vad den ser, och de andra eleverna i klassrummet hjälper till och ger direktiv som att titta uppåt eller nedåt eller att trycka på en knapp,” berättar Malin.

Elevernas möte med VR

Bland de upplevelser som Malin testat på att använda finns ‘First steps’, som är en upplevelse som syftar till att komma igång med VR och dess funktioner, ‘Blockpussel’, geometriska former som ska passas ihop i en form, ‘Res jorden runt med en pingvin’, ‘Måla med musik’ och naturupplevelsen ‘Ecosphere’. Eleverna har också fått testa på att åka ut i yttre rymden under lektionstid.

“Wow, det trodde jag aldrig att jag skulle komma till skolan och få vara astronaut! Det var en av kommentarerna jag fick av en elev när vi testade rymdupplevelser i VR nyligen,” berättar Malin.

Malin tror att VR särskilt väcker nyfikenhet hos eleverna eftersom det är teknologi som inte alla har i hemmet. Många har aldrig testat på VR innan de möter teknologin i skolan.

“Eleverna har sagt att det är jätteroligt att använda VR i klassrummet. En har nämnt att de känt sig som en riktig konstnär när de fått måla i VR, medan en annan har uttryckt att de lärt sig mycket mer om rymden genom att få uppleva de olika miljöerna virtuellt.”

Eleverna får vara med och instruera andra elever i VR

Malin berättar att kollegor har varit väldigt nyfikna och själva velat testa på VR-upplevelserna. Elevernas föräldrar har också varit positiva och därför låtit klassen följa med Malin på olika uppdrag, bland annat till lärocentret EDTECH Flen.

“Vi har bokats in att vara instruktörer för andra klasser hos EDTECH Flen. Mina årskurstreor fick nyligen möta en förskoleklass. Då fick de varsin 6-åring att introducera VR till, vilket de verkligen tyckte var roligt.”

Malin undervisar även en årskurs 6:a i NO och teknik. I förra veckan bjöd hon över dem till klassrummet för att träffa årskurs 3:orna och testa på VR. De fick testa på upplevelserna "Följ avloppsvattnets väg genom reningsverket", "Kartongens resa från skog till färdig produkt", "Virtuell rundtur av Värtaverken" och "Styra en robotarm i VR".

“De hade aldrig testat VR i skolan tidigare, och blev lite avundsjuka på treorna som redan varit i gång ett tag. Att se en trea stå på tå, för att hjälpa en sexa att justera VR-headset, det är fint! Jag kunde visa dem alla intressanta och roliga upplevelser som finns för årskurs 7 - 9 och lovade dem att vi ska fortsätta med VR i höst”, berättar Malin.

Malin berättar att passet även stärkte årskurs 3:orna som fick hjälpa till och instruera de äldre klasskompisarna. Samtidigt imponerades de av att få se några av de upplevelser som finns tillgängliga senare på mellanstadiet och högstadiet.

“Jag ser en fortsättning på vårt arbete där vi startat med att mina elever lär andra elever. Eleverna växer och utvecklas på många plan, de socialiserar över klass - och åldersgränser, yngre lär äldre. Det är fantastiskt roligt att se dem växa med uppdraget. Att höra dem förklara för en tre år äldre elev, eller en tre år yngre elev, hur det fungerar. Jag tror att detta är otroligt bra för hela skolan och att det skapar många nya relationer. Det är viktigt för alla, oavsett ålder.”

Framtida utveckling av VR i klassrummet

Sedan tidigare i våras är EDTECH Flen och Flens kommun inblandade i forskningsprojektet VäXR som syftar utveckla en geometriupplevelse i VR för att stärka elevernas matematikkunskaper. Varannan fredag deltar Malin i gruppsamtal med andra parter från utvecklingsteamet, bestående av apputvecklare från RISE, forskare och pedagoger från olika delar av landet.

“Jag ser fram emot att få börja testa den nya VR-upplevelsen med mina elever nästa termin. Det är otroligt häftigt att få vara med under hela uppbyggnaden och utvecklingen av en VR-app som ska hjälpa elever att utveckla sin förståelse inom matematik.”

Att införa ny teknologi i klassrummet kan kännas som ett stort steg, men Malin menar att det handlar om att våga testa och att tillsammans med eleverna se hur det tas emot. Att använda VR-teknologi i klassrummet väcker även i sig en nyfikenhet hos eleverna kring hur teknologin kan användas på olika sätt.

“Våga prova själv, tillsammans med andra, och med eleverna. För det kommer att lösa sig på vägen. Det är bara möjligheter,” uppmanar Malin.

Upplev en virtuell verklighet i Labbet

I Labbet listas digitala upplevelser som kan stimulera ett lärande inom teknik, matematik och naturvetenskap och som kvalitetssäkrat av oss på Modda Sörmland. Vi tipsar om öppna, licensfria upplevelser som vem som helst kan ta del av. Möjlighet finns att filtrera på bl.a. årskurs, ämne och tillgänglig utrustning. Upphovsmakare listas alltid. Besök Labbet: Labbet

Malins tips om VR-upplevelser att testa med årskurs 3

Malins tips om VR-upplevelser att testa med årskurs 6