Till innehåll på sidan

VR-demo med Modda Sörmland på Landsbygdsriksdagen i Nyköping

I helgen deltog Modda Sörmland på Landsbygdsriksdagen som hölls i Nyköping. Evenemanget samlade deltagare från hela Sverige med fokus på att diskutera och främja landsbygdens utveckling och framtida möjligheter.

Kvinna som assisterar en man i VR headset

Modda Sörmland deltog med en monter där deltagare fick möjlighet att testa på olika VR-upplevelser för att få en ökad förståelse för möjligheterna med XR-teknologier och ett upplevelsebaserat lärande.

”Det var otroligt givande att se intresset bland besökarna, för Modda Sörmland och hur vi använder extended reality för att skapa engagerande lärmiljöer för barn och unga. Att dessutom få nätverka med andra landsbygdsutvecklare från hela landet var inspirerande och gav oss en del nya idéer, som att utforska hur vi kan ta fram fler upplevelser som låter barn och unga tydligt förstå vilka utvecklingsmöjligheter som finns med landsbygden framåt, och samtidigt ge dem utrymme att tycka till om framtiden”, säger Kattarina Lundborg, Modda Sörmland.

Landsbygdsriksdagen är ett årligt arrangemang som organiseras av Hela Sverige Ska Leva och fungerar som en plattform för att lyfta fram frågor som rör landsbygden. Årets tema var "Hållbar landsbygd", och konferensen innehöll ett brett spektrum av föreläsningar, workshops och diskussioner kring hur man kan skapa levande och hållbara landsbygdsområden.

VR-demo och digifysisk science center

Modda Sörmland, Region Sörmlands digifysiska science center, verkar för att stärka och utveckla lärandet i länet genom att kombinera fysisk och digital verksamhet. Med hjälp av upplevelsebaserat lärande med extended reality (XR) skapas en stimulerande och utforskande lärmiljö för barn och unga.

På Landsbygdsriksdagen kunde besökare lära sig mer om Modda Sörmland samt få inblick i arbetet med att göra teknik, naturvetenskap och matematik tillgängligt och engagerande för barn och unga genom upplevelsebaserat lärande och XR-teknologier.

En av upplevelserna som visades upp under helgen var ett virtuellt studiebesök på Rosenholms avloppsreningsverk, en upplevelse som går att nå med antingen ett VR-headset eller en dator. Upplevelsen är framtagen åt Sörmlands vatten för att lära barn och unga mer om vad som händer efter att vi spolar i toaletten.

XR och lustfyllt lärande

Under dagarna fanns även möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med andra landsbygdsutvecklare och politiker från hela landet. Inom Modda Sörmlands pågår just nu en dialog med gröna näringar inom regionen för att utforska hur XR-teknologi hade kunnat användas för att öka kunskapen av odling och lantbruk bland mellanstadieelever i länet, med ambition att även öka deras intresse och nyfikenhet för området.

Modda Sörmland verkar nära skolan genom att erbjuda pedagoger inom grundskolan i Region Sörmland kompetensutveckling inom upplevelsebaserat lärande i XR, med stöd av svenska ESF-rådet. De kostnadsfria utbildningarna har fokus på att integrera XR-teknologier för att höja kompetensen inom teknik och naturvetenskap. Dessa utbildningar syftar till att stärka lärarnas förmåga att använda modern teknologi i undervisningen och att inspirera nästa generation av tekniska och naturvetenskapliga talanger.