Till innehåll på sidan

Kom nära svenska djur i 360 grader

I slutet på maj besökte vi Öster Malma för att fånga djur och miljöer på film i 360 grader med målsättning att skapa innehåll för att föra barn och unga närmare dagens moderna viltvård. Inom Modda Sörmland har vi en 360-kamera som möjliggör för oss att fånga omslutande miljöer på film. Filmerna kan upplevas med hjälp av VR-headset alternativt på en dator, mobiltelefon eller läsplatta.

Dovhjortar som betar på äng vid Östermalma

Öster Malma är ett gammalt säteri med slott som ligger vid Malmasjön och som fungerar som Svenska Jägarförbundets nationella kansli. Platsen har varit jägarnas kunskapscentrum i över 70 år och det är här som jaktvården utvecklats till modern viltvård. Idag kan allmänheten bland annat besöka Wildlife park på plats för att se svenska vilda djur i sin naturliga miljö, däribland kronhjortar och älgar.

Under vårt besök filmade vi svenska djur så väl som verksamheten i parken. I nästa steg kommer vi att sätta samman materialet och testa att skapa en egen 360-upplevelse av Öster Malma. Målsättningen är att utforska hur vi kan göra platser mer tillgänglig för besök av barn och unga i en skolmiljö.

Ungas teknikintresse och djur

I en rapport från IVA som publicerades i maj i år, undersöks 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik med titeln ’Det är ju inte allmänbildning direkt’. I rapporten lyfts att de flesta tycker att teknik är mer viktigt än roligt. Intresset för teknik, naturvetenskap och matematik minskar också med åldern. I rapporten uppger närmare hälften (48 procent) av mellanstadieeleverna att teknik är roligt, medan 36 procent av eleverna på högstadiet uppger samma svar.

När det kommer till synen på naturvetenskapliga och tekniska företeelser är djur det område som allra flest barn och unga lyfter som roligt eller intressant. Totalt angav 51 procent av respondenterna att de var intresserade av djur. Intresset var större bland mellanstadieelever där 60 procent uppgav att djur var roligt eller intressant, samt bland flickor i alla åldrar där 69 procent uppgav djur som ett intresseområde.

Materialet som nu tagits fram från Öster Malma innehåller många inslag av djur, vilket kan möta upp mot det intresse som barn och unga uppger att de har för området. När materialet är färdigt för användning i skolan är förhoppningen att kunna engagera till ett ytterligare lärande, med hjälp av exempel från närområdet.

Inom Modda Sörmland planerar vi under året att fortsätta utforska hur vi kan använda 360-film för att tillgängliggöra lärande miljöer och situationer från olika delar av länet.

Vidare läsning

Vi rekommenderar den som är intresserad av att veta mer om 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik att läsa rapporten ’Det är ju inte allmänbildning direkt’ från IVA.