Till innehåll på sidan

Modda Sörmland om VR i skolan på internationella forskarkonferensen ACM IMX

Modda Sörmland höll ett föredrag om att använda Extended Reality-teknologier som VR i skolan och demonstrerade VR-appen Jobbcirkus under den internationella forskarkonferensen ACM IMX, som ägde rum den 12–14 juni i Stockholm. Konferensen samlar årligen den senaste forskningen inom interaktiva medieupplevelser som VR, AR, AI och mer.

En man i VR headset med en kvinna vid sidan som intstuerar

Under fredagen höll Emelie Fågelstedt från Modda Sörmland ett föredrag om satsningen på upplevelsebaserat lärande i Extended Reality (XR) för att öka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap i Region Sörmland. Målbilden om att öka techkompetensen inom regionen på sikt genom att börja insatserna för att väcka teknikintresse redan i grundskolan lyftes under föredraget. Åhörarna fick även ta del av exempel på hur VR i skolan används i Sörmland idag, bland annat genom att låta elever åka till yttre rymden på klassresa eller prova på olika bristyrken genom VR-appen Jobbcirkus.

”Det händer mycket inom området interaktiva medier just nu, inte minst i mötet mellan XR och AI. För oss var det mycket värdefullt att tala med forskare från olika delar av världen, ta del av deras lärdomar och resultat, och även diskutera möjligheter till framtida samverkan. Det är fortfarande ett relativt nytt område att använda XR-teknologier, som VR och AR, samt AI i skolan, vilket innebär att vi har mycket att vinna på att dela erfarenheter och utforska resultat tillsammans,” säger Emelie Fågelstedt.

Demo av VR-appen Jobbcirkus

Sofie Sandvik från Modda Sörmland och Carina Gillisson från Eskilstuna kommun höll i en VR-demo av appen Jobbcirkus. VR-appen är framtagen av Eskilstuna Kommun med stöd från Region Sörmland för att låta barn och unga testa på olika bristyrken i VR och bredda sin bild av möjliga karriärer, exempelvis som byggingenjör eller utvecklare. Spelet väckte stort intresse bland besökarna som vid flera tillfällen köade för att testa och diskutera satsningen.

”Jobbcirkus är utvecklat för att på ett lekfullt sätt låta unga testa olika yrken och används idag av flera studie- och yrkesvägledare inom Eskilstuna kommun i deras möten med elever som står inför sina gymnasieval. Det var roligt att visa upp VR-appen för en internationell publik och ta del av deras tankar. Många uttryckte att de var imponerade och kunde verkligen se nyttan med att använda spelet i skolan för att nå unga med arbetsmarknadskunskap och framtidstro,” säger Carina Gillisson.

ACM International Conference on Interactive Media Experiences (IMX) är den ledande internationella konferensen för presentation och diskussion av forskning inom interaktiva medieupplevelser. Den sammanför forskare och praktiker från ett brett spektrum av discipliner, från människa-datorinteraktion, multimediaengineering och design, till mediestudier, mediepsykologi och sociologi. Årets konferens presenterades av Stockholms universitet med stöd från Sigmm, RISE och SIGCHI.

Under konferensen fanns möjlighet att byta erfarenheter och ta del av forskning och resultat från forskare och utförare från bland annat Brasilien, Taiwan, Frankrike, Tyskland, Finland och Sverige.