Till innehåll på sidan

Samtal om XR och AI för lärande i Almedalen

Modda Sörmland deltog i panelsamtalet ”AI-assistenter och XR - så når vi ökat lärande i skolan” på Almedalen i år. Samtalet utforskade hur upplevelsebaserat lärande och framtidsteknologier kan användas i skolan för att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap bland barn och unga.

Generativ AI är avancerade datormodeller som kan skapa innehåll som text, bilder, video och ljud, samt fungera som exempelvis lärar- eller AI-assistenter. XR, eller Extended Reality, omfattar både VR (virtual reality) och AR (augmented reality) och möjliggör interaktiva och omslutande upplevelser.

Tillsammans med Sandra Wissting från RISE Research Institutes of Sweden, Camilla Georgsson från Teknikföretagen och under ledning av Lena Högfeldt från LF Sörmland deltog Modda Sörmlands Emelie Fågelstedt i ett givande samtal kring hur vi kan öka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap, samt vad som finns att önska av den kommande STEM-strategin.

Samtalet inleddes med att beskriva problembilden kring att för få unga väljer att söka sig vidare till tekniska studier, samt att många även avråds av närstående från att göra sådana val. Barns intresse för teknik är som högst på mellanstadiet, men som lägst på högstadiet. Därför är det viktigt att börja med insatser redan i ung ålder, särskilt om vi ska säkra kompetensförsörjningen för företag och landet i stort framåt.

Därefter följde olika praktiska exempel på initiativ för unga som geometrilabbet VäXR där användaren får labba med matematik i VR, samt om Modda Sörmland som länsomfattande satsning där XR-teknologi och upplevelsebaserat lärande används för att skapa ett mer engagerande lärande ämnena teknik, matematik och naturvetenskap. Dialogen handlade även om möjligheterna med AI-assistenter i skolan för att kunna individanpassa undervisningen och öka stödet till varje elev för att lyckas.

Alla deltagare var överens om att det är viktigt att jobba nära pedagogerna och stötta dem för att kunna bidra till en positiv förändring på riktigt. Det är även viktigt att ha ett nationellt perspektiv och gränsöverskridande samtal för att kunna dra lärdom av varandra och skapa de bästa lärande förutsättningar för elever i hela landet. Samtalet avslutades med en uttryckt förväntan inför den stundande STEM-strategin som ska presenteras av regeringen senare i år.

Stort tack till alla som kom, bidrog och delade era egna tankar på området! Vi når längst i dialog och samverkan med varandra.