Till innehåll på sidan

Organisation

Modda Sörmland förvaltas av Region Sörmland med bidrag från kommuner, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Länsförsäkringar Södermanland, Sparbanken Rekarne och Sörmlands Sparbank.

Region Sörmland förvaltar och äger Modda Sörmland som koncept sedan år 2020. Regionala Utvecklingsnämnden har högsta beslutande rätt medan den vardagliga verksamheten drivas utav Näringsliv-och arbetsmarknadsenheten inom Hållbar Regional Utveckling.

Ansvarig Modda Sörmland

Sofie Sandvik (föräldraledig)

  • Mobil: +46 (0)721-42 96 00
  • E-post: sofie.sandvik@regionsormland.se

Koordinator

Kattarina Lundborg

  • Mobil: +46 (0)706-45 37 34
  • E-post: kattarina.lundborg@regionsormland.se

Utbildningsledare

Petter Danielsson

  • Mobil: +46 (0)73-568 44 12
  • E-post: petter.danielsson@regionsormland.se

Nationell koordinator

Emelie Fågelstedt

  • Mobil: +46 (0)730-68 54 52
  • E-post: emelie@fagelstedt.com