Till innehåll på sidan

Bakgrund

År 2020 levde Sverige och världen i en pandemi (Covid-19). Samhället tvingades bli digital på heltid och detta resulterade i den största globala digitala omställningen genom tiderna. I ett läge av osäkerhet på ny terräng, valde Region Sörmland ett offensivt ställningstagande med framtidstro. Resultatet blev Sveriges första digifysiska science center - Modda Sörmland.

Det hela började med ett nationellt kartläggningsprojekt som finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet hette "Smart Industri – Framtida kompetensbehov" och såg på hur industri- och teknikföretag tar upp automation, digitalisering och ny teknologi idag och framåt, 5 respektive 10 år. Ett tydligt resultat var att gymnasieutbildningen ansågs inte möta behoven på marknaden. Generellt krävs det eftergymnasial utbildning vilket också accelereras om vi ser 5 och 10 år framåt. Den bekymmersamma bilden förstärks om man ser till Sörmland, vilket redovisas i rapporten ”Industri- och teknikföretagens egen bild av sin framtid och sina kompetensbehov – En jämförelse för små och medelstora företag i Sörmland”.

Erfarenheterna ovan ledde till en fördjupning genom projektet ”Vägar till Industrin” tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Eskilstuna kommun. Projektet kartlade vad elever i 5 skolor, i årskurs 2, 5 och 8 tycker och tänker om frågan ovan. Eskilstuna Fabriksförening tog rollen som projektägare. Resultaten blev nedslående på flera området. Projektet prövades också om det går att väcka intresse för målgruppen och det går vilket redovisas i ”Vägar till industrin – piloter och före/efter analys”.

När resultat från ”Vägar till industrin” presenterades på ett ERFA-möte med Tillväxtverket, deltog även ordförande från Föreningen för Svenska Science Centers. Under presentationen insåg Eskilstuna Fabriksförening att Sörmland har tagit många goda initiativ och kunde fylla ut alla delar av vad ett Science Center skall täcka enligt Föreningen för Svenska Science Centers. Men vi håller inte ihop det. Det finns ingen samverkan.

Denna konkreta insikt blev grunden till projektet ”Science Center Sörmland” vars syfte var att förstudera och komma fram med ett förankrat förslag för ett ”paraply”. I samma veva bröt pandemin (Covid-19) ut. Fysiska platser var inte aktuella längre och den största globala digitala omställningen genom tiderna tvingade samhället att ställa om. I ett läge av osäkerhet på ny terräng, valde Region Sörmland ett offensivt ställningstagande med framtidstro. Resultatet blev Sveriges första digifysiska science center - Modda Sörmland.