Till innehåll på sidan

Uppdraget

Modda Sörmland flyttar mentala gränser och ska locka fler barn och unga till att vilja utbilda sig inom teknik, naturvetenskap och matematik. Konceptet är unikt genom att kombinera fysisk- och digital verksamhet med hjälp av Extended reality (XR).

Modda Sörmland arbeta inom främst tre områden.

  1. Förvaltning av digital plattform.
  2. Förvaltning av gemensamt paraply för befintliga och nya noder inom STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics) i Södermanland.
  3. Förvalta och stötta omställningen till framtidens pedagogik genom att utbilda och vara stöd för skola, näringsliv och offentlig sektor inom extended reality teknik.

Gemensamma mål

  • Ökat antal inskriva på teknik- och naturvetenskapliga programmen.
  • Ökad andel som jobbar inom teknik, naturvetenskap och matematik
  • Ökat antal behöriga lärare (teknik, matematik, biologi).
  • Stärka identitet av Södermanland och Region Sörmland som ett teknik- och innovationssäte.