Till innehåll på sidan

Modda Sörmland nyhetsbrev #3

Modda Sörmland är ett digifysiskt science center med bas i Södermanland som förvaltas av Region Sörmland. Vi verkar för att väcka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap med hjälp av upplevelsebaserat lärande och XR. Här kommer en sammanfattning med uppdateringar, nyheter och statistik från oss från de senaste månaderna.

Modda monter från Landsbygdsriksdagen 2024

Först lite statistik

 • 25 fysiska noder fördelade över hela länet.
 • Fram till idag har vi haft över 120 000 sidvisningar på vår Modda plattform.
 • Vi har utbildat 191 personer i upplevelsebaserat lärande med XR; en blandning av pedagoger, rektorer, KomTek och bibliotek.
 • Vi har 156 kvalitetssäkrade upplevelser i ’Labbet’ på hemsidan.
 • Vår nya LinkedInsida för Modda Sörmland har nått över 16 000 visningar och skapat dialog kring möjligheterna med XR och upplevelsebaserat lärande.

Datum med Modda Sörmland under sommaren och hösten

 • 14 juni, Modda Sörmland kommer att tala på forskarkonferensen ACM International Conference on Interactive Media Experiences (IMX) 2024 i Stockholm, för att lyfta vårt arbete med upplevelsebaserat lärande i XR för att stimulera barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap.
 • 27 juni, Modda Sörmland besöker Almedalen för ett panelsamtal tillsammans med Länsförsäkringar Södermanland, Teknikföretagen och RISE på temat: AI-assistenter och XR - så når vi ökat lärande i skolan. Varmt välkomna att delta!
 • 23 augusti, EDTECH Flen firar 1 år! Heldagsaktivitet på plats på EDTECH Flen med föreläsningar och VR-demo. Alla Modda Sörmlands noder bjuds in till fysisk träff.
 • 26 – 28 september, Kunskapsfesten i Eskilstuna. Modda Sörmland kommer att finnas på plats med VR-boxar för att låta barn och unga testa på olika VR-upplevelser för att stärka deras intresse för teknik, matematik och naturvetenskap. Vår intention är att erbjuda pedagoger som deltagit i Modda Sörmlands utbildningar att besöka Kunskapsfesten tillsammans med sina klasser genom att erbjuda bussresor från länets övriga kommuner.

På gång på Modda Sörmland

 • Under hösten kommer en utvärdering att ske av pilotinsatserna med utbildningen inom svenska ESF-rådet. Vi börjar med att träffa Biblioteksutveckling Sörmland direkt efter sommarsemestern.
 • Planeringen är igång inför Modda Sörmlands 2-årsdag den 14 november, där flera olika perspektiv kring XR i klassrummet planeras lyftas för en insiktsfull dialog om möjligheterna och utmaningarna med ett upplevelsebaserat lärande.
 • Planeringen fortsätter med den XR-pilot som kommer att göras mellan Modda Sörmland och lärarprogrammet på MDU under hösten, för att lärarstudenter ska få ta del av kompetensutveckling inom upplevelsebaserat lärande med XR under studietiden. Mer om samarbetet går att läsa här: MDU och Modda Sörmland startar en pilot kring XR på lärarprogrammet
 • I slutet på maj höll Modda Sörmland en presentation och VR-demo för näringslivschefsnätverket och hade en dialog med näringslivschefer från olika kommuner i regionen kring samverkan mellan näringsliv och skola för att väcka barn och ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap.

Spännande möten och samarbeten

 • Vi har träffat projektgruppen bakom geometrilabbet VäXR - en virtuell lärstudio inom matematik som utvecklas av RISE i samverkan med flera aktörer, däribland Flens kommun. Läs mer om hur projektet utforskar hur virtual reality kan vara ett stöd för elevers förståelse för matematik: VäXR bygger ett virtuellt geometrilab i VR
 • I slutet på maj deltog Modda Sörmland på Landsbygdsriksdagen som hölls i Nyköping. Evenemanget samlade deltagare från hela Sverige med fokus på att diskutera och främja landsbygdens utveckling och framtida möjligheter. Modda Sörmland deltog med en monter där deltagare fick möjlighet att testa på olika VR-upplevelser för att få en ökad förståelse för möjligheterna med XR-teknologier och ett upplevelsebaserat lärande. VR-demo med Modda Sörmland på Landsbygdsriksdagen i Nyköping
 • Vi har besökt Öster Malma för att fånga djur och miljöer på film i 360 grader med målsättning att skapa innehåll för att föra barn och unga närmare dagens moderna viltvård. Inom Modda Sörmland har vi en 360-kamera som möjliggör för oss att fånga omslutande miljöer på film. Filmerna kan upplevas med hjälp av VR-headset alternativt på en dator, mobiltelefon eller läsplatta: Kom nära svenska djur i 360 grader
 • Modda Sörmland deltog i initiativet Europa i min Region för att lyfta arbetet som sker inom det kompetensutvecklingsprojekt som pågår inom Modda Sörmland med stöd från svenska ESF-rådet, där 450 grundskolepedagoger i Region Sörmland kommer att delta innan sommaren 2026. Läs artikeln: Vad går EU-fondernas pengar till?

Modda i klassrummet

 • På Stenhammarskolan i Flen har Malin Jahnsdotter Jaktlund, lärare F - 3, använt sig av VR i klassrummet med sina elever i årskurs 3 under ett antal månader. Från början var det tänkt mest som ett test, men i takt med ett ökande intresse hos eleverna valde hon att införa VR som ett återkommande tema. Hennes lärdomar är att teknologin har väckt nyfikenhet samtidigt som den fått barnen att bättre samarbeta med varandra. Ta del av hennes reflektioner och tankar: VR väcker teknikintresse och stärker elevers samarbetsförmåga i Flen

Läsning vi rekommenderar

 • Vad tänker dagens barn och unga om naturvetenskap och teknik? Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA undersöker detta i den nya rapporten "Det är ju inte allmänbildning direkt". Rapporten visar bland annat att intresset för teknik, naturvetenskap och matematik minskar med åldern. I mellanstadiet tycker 48 procent att teknik är roligt, medan bara 36 procent gör det i högstadiet. Bland flickor är siffrorna ännu lägre. Läs hela rapporten: Det är ju inte allmänbildning direkt
 • Branschrapport: Edtechbaromtern 2024: Funkar edtech? Läs hela rapporten: Edtechbaromtern 2024

Har ni frågor, funderingar eller förslag till oss på Modda Sörmland? Det går nu att nå oss gemensamt på modda@regionsormland.se.

Hälsningar från Kattarina, Emelie, Sofie, Johan, Katarina och alla andra inom Region Sörmland som möjliggör Modda Sörmland.